มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่12

Download Files

 เอกสารหลัก ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารผนวกหลัก ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารมติ 12.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารหลัก วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
 เอกสารผนวกหลัก 1 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
 เอกสารผนวกหลัก 2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
 เอกสารมติ 12.2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
 เอกสารหลัก รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
 เอกสารผนวกหลัก รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
 เอกสารมติ 12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
 เอกสารหลัก การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 เอกสารผนวกหลัก การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
 เอกสารมติ 12.4 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง